आत्मश्‍लाघा

चाहे त्यो यल्लो सम्राट्को कालखण्डको चीन होस् वा प्लेटोको पालाको ग्रिस होस्, वा मोहम्मदको बेलाको अरेबिया होस्, त्यसैलाई सबैभन्दा नजिकको समय र स्थान हो भन्नु आत्मश्लाघा मात्र हो।