पड्किन सक्छ हाइड्रोजन बम

तपाईंले लेखेको कुरामा छलफल वा बहस हुनेछैन। अदालतमा मुद्दा–मामिला वा सफाइको मौका हुनेछैन। सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सीधै फेसबुकलाई भन्नेछ– ‘फलानोले लेखेको कुरा कानुनविपरीत छ, हटाऊ।’